EKOTURİZM DERNEĞİ ÜYELİK FORMU

       Dernek tüzüğünü okudum. Dernek amacını ve çalışma şekillerini benimsediğimden üye olmak istiyorum. Aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu ve Derneğe üye olmama engel bir durumum bulunmadığını beyan eder; üyeliğe kayıt ve kabulümü rica ederim.FOTOĞRAF

 
 

 
....../......./200..
   İSİM, İMZA

 

 
ADI ve SOYADI:   DOĞUM TARİHİ:
KADIN:   )   ERKEK:   )
BABA ADI:   ÖĞRENİM DURUMU:
ANNE ADI:   MESLEĞİ:
UYRUĞU:   ÇALIŞTIĞI KURUM:
DOĞUM YERİ:   GÖREVİ:
OTURMA İZİN TARİH VE NO'su (Yabancı ise):    
         
EV TEL: FAKS: CEP TEL:
İŞ TEL:     E-MAIL:
İKAMETGAH ADRESİ:
NÜFUS KAYDI (Yabancıların doldurması beklenmemektedir.)
İli:    
İlçesi:    
Nahiye/Köy:    
Cilt no:    
Aile sıra no:    
Sıra no:    
           
T.C. Kimlik No:    
           
ÖNEREN : (Dernek üyesi tarafından doldurulacaktır.)
Yukarıda dilekçesi bulunan ..........................................................Derneğimize üye olarak teklif ediyorum.

                                                                                                           ....../ ....../ 200.....

                                                                                                       İSİM, İMZA